تلفن مداخله در بحران

 بحران ها علايمي از قبيل: جدايي، فقدان يا از دست رفتگي، عذاب دروني، مجروحيت، آسيب ناشي از استرس، از دست دادن دارايي، آوارگي، مهاجرت و غيره، از جمله علايمي هستند که بيشتر ناشي از بحران هاي حوادث طبيعي است. بحران ها از هر نوعي كه باشند داراي علائم، مراحل و شيوه هاي مداخله اي تقريبا يكساني دارند. و جهت یهرمندی از خدمات مددکاری و اجتماعی با شماره تلفن مداخله در بحران دانشگاه تماس حاصل فرمائید.

05832262862 داخلی126خانم صائمیان