نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه شغلی - تحصیلی

کارگاه شغلی - تحصیلی


 

کارگاه مسیر انطباق پذیری شغلی تحصیلی در دانشگاه کوثر برگزار گردید.

  مسئله موفقیت تحصیلی همواره مورد توجه متخصصان حوزه آموزشی و تحصیلی بوده و تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص داده است. موفقعیت تحصیلی نه تنها شرایط استخدام و موفقیت شغلی درآینده را فراهم خواهد کرد، بلکه باعث ارتقاء سرمایه های اجتماعی و فرهنگی زندگی استاندارد خواهد شد و سلامت بیشتر به دیگران را به ارمغان خواهد آورد. مهمترین مطالب ارائه شده در این کارگاه شامل : آشنایی با چالش های شغلی هزاره سوم ، هدف گذاری شغلی، تهیه رزومه و کارنامه شغلی، روش های موفقیت در مصاحبه های شغلی، میزان انطباق شخصیت فرد با انواع شغل ها و مسیرهای مختلف شغلی می باشد.