پیمایش

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

اخبار

غربالگری همکاران محترم در بدو ورود به دانشگاه

در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی، غربالگری همکاران و توزیع ماسک در بدو ورود به دانشگاه صورت گرفت.  

چهارشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۹

اطلاعیه ها

دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷