اخبار

جلسه مجازی روسای مراکز
چهارشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
مدیریت استرس کرونا
چهارشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
من خودم را دوست دارم (حرمت نفس)
چهارشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
خودآگاهی(من کیستم)
سه‌شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
نشست کشوری مددکاری اجتماعی
سه‌شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
وبینار آموزشی شادکامی پایدار
دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
وبینار آموزشی ماتریس مدیریت زمان
دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

اتاق بهداشت

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

اطلاعیه ها