نمایشگر یک مطلب

- نظارت و رسیدگی به وضعیت روحی، روانی و بهداشتی دانشجویان و ارائه راهنمایهای لازم در زمینه­ های مختلف.

- نظارت بر رعایت بهداشت سلف سرویس­ها، خوابگاه ­ها و سایر اماکن متعلق به دانشگاه با همکاری مدیریت امور دانشجویی.

- تامین خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان و کارکنان.

- انجام خدمات مشاوره­ ای با دانشجویان به منظور آگاهی از مشکلات آنان.

-  برقراری ارتبات با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت­های فوق برنامه در ارتباط با اهداف مرکز.

-  برگزاری کلاس­ها و کارگاه ­های آموزشی در جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی دانشجویان.

-  ارتباط با انجمن ­ها، نهادها، سازمان ­ها و ادارات مرتبط با امر بهداشت، درمان و مشاوره.

-  تهیه و توزیع نشریه­ های مختلف مربوط بر اساس نیازهای موجود.

-  ارائه گزارش ­های لازم به معاونت دانشجویی