نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی


قابل توجه دانشجویان عزیز:

سلسله کارگاه های آسیب های اجتماعی

(با محوریت پیشگیری از اعتیاد) 

 

                                                          

                  مدرس: دکتر رامتین جهانگیری(پزشک و درمانگرسوء مصرف مواد)                                                                        

                  مکان:  ساختمان شماره 1 - اتاق102           

                      زمان: هر هفته سه شنبه ها- ساعت12-10    

                      مدت جلسات: دو نیمسال تحصیلی

                      شروع جلسه: 8 آبان97

 

  مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی با همکاری کانون همیاران سلامت روان