نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات کانون همیاران سلامت روان 1398

برگزاری انتخابات کانون همیاران سلامت روان 1398


برگزاری انتخابات کانون همیاران سلامت روان 1398

انتخابات کانون همیاران سلامت روان درتاریخ98/10/1 لغایت98/10/4 در محوطه ساختمان شماره یک دانشگاه برگزار گردید و در انتهای انتخابات شمارش آراء در حضور اعضای کاندیدا شده انجام گردید.

اعضای منتخب کانون همیاران سلامت روان به شرح ذیل است :

1-زهرا رمضانی  دبیرکانون

2- الهام کمالی نژادنائب دبیر

3-کاملیا بهزادی عضو اصلی

4-یاسمن بهمنی عضو اصلی

5-محدثه داوری

6-طاهره حسن پور