نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد با خضور اعضای شورای صنفی

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد با خضور اعضای شورای صنفی


برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد با خضور اعضای شورای صنفی

کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از  اعتیاد و خودکشی درتاریخ 26/9/98 با اعضای شورای صنفی دانشگاه در مکان مرکز مشاوره دانشگاه برگزار گردید.