نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی بایدها و نبایدهای ازدواج

کارگاه آموزشی بایدها و نبایدهای ازدواج


-کارگاه آموزشی  بایدها و نبایدهای ازدواج

    این این کارگاه در 2 ساعت در تاریخ09/02/1398 در خوابگاه تندیس2  با حضور 25 نفر از دانشجویان برگزار شد

امروزه آموزش خانواده در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه ایجاد رضایت زناشویی نقش مؤثری داشته است و آموزش غنی سازی زندگی زناشویی نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کند. جنبش غنی سازی روابط سهم بزرگی را در رشد و بالندگی میلیون ها زوج به خود اختصاص داده است. غنی سازی، حرکت برای رشد رابطه زناشویی است و به تقویت رابطه از طریق ایجاد اهداف برای ازدواج می ا نجامد. غنی سازی روابط، رویکردی آموزشی برای بهبود روابط زوجین است و هدف آن کمک به زوج ها برای آگاهی از خودشان و همسرشان، کاوش احساسات و افکار همسرشان، گسترش همدلی و صمیمیت و رشد ارتباط مؤثر و مهارت های حل مسئله است. در این کارگاه به ارائه مباحثی در خصوص تحکیم و تقویت روابط خانواده، عدم شناخت و آگاهی افراد از چگونگی نحوه ارتباط مناسب با خانواده، آموزش تکنیک های لازم برای غنی سازی و تقویت روابط اعضای خانواده اشاره نمودند.